• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 01/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 40/2017
číslo:
40
rok:
2017
název:
Měsíční odměna zastupitele A. Zábranského 01/2017
složka:
Republikové předsednictvo
položka:
Provozní výdaje předsednictva
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5470
záměr:
Měsíční odměna A. Zábranského
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-praha-f349/ks-pha-38-2014-placena-funkce-zastupitelu-hlasovani-t27019.html
zdroj:
@@Zdroj|@@
druh:
Mzdový výdaj
příjemce:
Adam Zábranský
účet:
2300205373/2010
částka:
-1745.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/adam-zabransky/
podáno:
2017-02-21
proplaceno:
2017-03-02

Poznámka žadatele: Dle https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/01/adam-zabransky


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.