• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

PaRo Přehrada Art Fest 2015 - proplacení pódia a zvukaře

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 403/2015
číslo:
403
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Adam Skořepa
položka:
Přehrada Art Fest 2015
záměr:
PaRo Přehrada Art Fest 2015 - proplacení pódia a zvukaře
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Nikola Hortová
účet:
5668978036/5500
vs:
1542
částka:
-7000.00
doklad:
Faktura
Čestné prohlášení
podáno:
2015-09-09
proplaceno:
2015-09-17
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/zadost-o-proplaceni-paro-prehrada-art-fest-2015-t30211.html#p413043

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.