• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » Adam Skořepa

Adam Skořepa

Adam Skořepa

Adam Skořepa se narodil 12.6.1991 v Praze, kde strávil i většinu svého života. Odmala se pohyboval v redakčním prostředí a prokazoval literární sklony.

Studoval na Gymnasiu Josefa Škvoreckého (zaměření na humanitní předměty), studium však na dva roky z osobních důvodů přerušil (šlo především o celkovou nespokojenost se vzdělávacím systémem samotným než o studijní výsledky). Odmaturoval s vyznamenáním v roce 2013 na Obchodní akademii Satalice (zaměření na ekonomické předměty).

Adam hodně píše, publikoval na Internetu, v časopisech a povídkových sbornících a navzdory svému nízkému věku už vydal dvě vlastní knihy, které je možné si zdarma stáhnout na stránkách pirátského projektu Osvobození knih, jehož je Adam autorem. Aktuálně pracuje na několika dalších knihách, které má v plánu rovněž „osvobodit“ pod licencemi creative commons.

V Pirátské straně zastával funkci předsedajícího republikového výboru, vedoucího mediálního odboru a místopředsedy rozhodčí komise. V současnosti je garantem programového bodu Mezinárodní vztahy a působí jako asistent senátora Václava Lásky.

Mezi jeho zájmy patří praktikování filosofie, rozšiřování vlastního vědomí, tvůrčí činnost, sladkosti a anime.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.