• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 01/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 39/2017
číslo:
39
rok:
2017
název:
Měsíční odměna zastupitele O. Profanta 01/2017
složka:
Republikové předsednictvo
položka:
Provozní výdaje předsednictva
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5470
záměr:
Placená funkce zastupitelů - O. Profant
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-praha-f349/ks-pha-38-2014-placena-funkce-zastupitelu-hlasovani-t27019.html
zdroj:
@@Zdroj|@@
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Ondřej Profant
účet:
1725030113/0800
částka:
-5991.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2014/11/13/ondrej-profant/
podáno:
2017-02-21
proplaceno:
2017-03-02

Poznámka žadatele: Dle https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/Pha/2017/01/ondrej-profant Hospodar Prahy Tomas Murnak : souhlas


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.