• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nákup vybavení

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 394/2015
číslo:
394
složka:
Krajské sdružení Pardubický kraj
hospodář:
PhDr. Jiří Stuna
položka:
Nákup vybavení
záměr:
Nákup vybavení
účel:
veřejné peníze
příjemce:
CZC.cz s.r.o.
účet:
327293001/5500
vs:
1515065926
ks:
0008
částka:
-1449.00
doklad:
Proforma
faktura-1015232628.pdf
podáno:
2015-09-07
proplaceno:
2015-09-07
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-pardubicky-kraj-f414/hlasovani-a-rozprava-nakup-webkamery-t30099.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.