• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Pirátské listy Trutnov

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 392/2014
číslo:
392
složka:
Krajské sdružení Královéhradecký kraj
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Služby veřejnosti (pořádání, propagace, nákup vybavení a podobně)
záměr:
Pirátské listy Trutnov
účel:
veřejné peníze
příjemce:
CZECH PRINT CENTER a.s.
účet:
5786129/2700
vs:
4190049
ks:
0308
částka:
-22688.00
doklad:
noviny_trutnov.pdf
podáno:
2014-10-01
proplaceno:
2014-10-01
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-kralovehradecky-kraj-f308/proplaceni-novin-trutnov-t26238.html

Poznámka žadatele: Prosím o proplacení částky 18 337 Kč z kapitoly 72090003 a částky 4351 Kč z kapitoly 72090001.


Poznámky Finančního odboru: Provedeno interní přeúčtování interní převod a interní převod z 72090001

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.