• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Bannerová kampaň na Novinky.cz (konzultace copyright).

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 38/2014
číslo:
38
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Adam Skořepa
položka:
Veřejně prospěšné kampaně
záměr:
Bannerová kampaň na Novinky.cz (konzultace copyright).
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Seznam.cz, a.s.
účet:
5020019940/5500
vs:
5114000424
částka:
-9874.00
doklad:
5114000424.pdf
podáno:
2014-03-04
proplaceno:
2014-03-06
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/souhlas-s-vydajem-na-inzerci-t21293-10.html

Poznámka žadatele: Původně schválený výdaj 8160,- byl navýšen o DPH 21%.


Poznámky Finančního odboru: Dodatečný souhlas s navýšenou částkou https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/schvaleni-vydaje-mo-inzerce-seznam-t21984.html#p289804

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.