• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pracovní cesta

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 383/2014
číslo:
383
složka:
Krajské sdružení Pardubický kraj
hospodář:
PhDr. Jiří Stuna
položka:
Provozní náklady
záměr:
Pracovní cesta
účel:
volné peníze
příjemce:
Pavel Štěpánek
účet:
670100-2205398066/6210
částka:
-500.00
doklad:
cestovné
podáno:
2014-09-28
proplaceno:
2014-10-03

Poznámka žadatele: Cestovné Chrudim - Praha a zpět (Ivan)


Poznámky Finančního odboru: Dle sdělení Jiřího Stuny bylo dohodnuto cestovné autem jen za 200 km.

Výpočet: 200 km * 2,50 Kč/km = 500 Kč

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.