• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Volební noviny Rychnov

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 377/2014
číslo:
377
složka:
Krajské sdružení Královéhradecký kraj
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48
záměr:
Volební noviny Rychnov
účel:
účelově určené peníze
příjemce:
czech Print Center a.s.
účet:
5786006/2700
vs:
5140210
ks:
0308
částka:
-34122.00
doklad:
Faktura
podáno:
2014-09-26
proplaceno:
2014-09-27
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-kralovehradecky-kraj-f308/proplaceni-novin-rychnovsko-t26237.html

Poznámka žadatele: Senátní obvod 48


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.