• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Server Orion 8

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 371/2015
číslo:
371
složka:
Technický odbor
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Technické systémy
záměr:
Server Orion 8
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Hosting Solutions International Inc.
účet:
0000000000/0000
částka:
-2255.19
doklad:
orion1508a.pdf
orion1508b.pdf
orion1508c.pdf
podáno:
2015-08-29
proplaceno:
2015-08-30

Poznámka žadatele: Ve FIO:
30.08.2015 -24,61 Kč
29.08.2015 -24,61 Kč
28.08.2015 -2205,97 Kč


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.