• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Server Orion 4

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 367/2015
číslo:
367
složka:
Technický odbor
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Technické systémy
záměr:
Server Orion 4
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Hosting Solutions International Inc.
účet:
0000000000/0000
částka:
-2373.77
doklad:
orion1504a.pdf
orion1504b.pdf
orion1504c.pdf
podáno:
2015-08-29
proplaceno:
2015-04-28

Poznámka žadatele: Ve FIO:
30.04.2015 -25,16 Kč
29.04.2015 -25,50 Kč
28.04.2015 -2323,11 Kč


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.