• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Tisk volebních samolepek.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 363/2014
číslo:
363
složka:
Krajské sdružení Moravskoslezský kraj
hospodář:
Martin Rédr
položka:
Volební náklady Karviná
záměr:
Tisk volebních samolepek.
účel:
veřejné peníze
příjemce:
VaC design s.r.o.
účet:
2536731505/5500
vs:
2014444
částka:
-3001.00
doklad:
fo_msk_ka_03.pdf.pdf
podáno:
2014-09-25
proplaceno:
2014-09-27

Poznámka žadatele: Bohužel faktura nešla uploadovat.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.