• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

převod do rozpočtu KHK, senátní kauce

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 355/2014
číslo:
355
složka:
Krajské sdružení Královéhradecký kraj
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Platby státu (volební kauce, zábory veřejného prostranství a podobně)
záměr:
převod do rozpočtu KHK, senátní kauce
účel:
veřejné peníze
příjemce:
KHK
účet:
0000000000/0000
částka:
20000.00
doklad:
interní převod
podáno:
2014-09-24
proplaceno:
2014-09-24
souhlas:
http://www.pirati.cz/spisovna/2014/08/zasedani_rp_praha_8_9_2014

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.