• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Silikonové náramky

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 337/2014
číslo:
337
složka:
Krajské sdružení Královéhradecký kraj
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Výdaje na volby - Senátní obvod č. 48
záměr:
Silikonové náramky
účel:
účelově určené peníze
příjemce:
MO 2023
účet:
2100048174/2010
vs:
120200
ss:
2023
částka:
-3750.00
doklad:
interní převod
podáno:
2014-09-19
proplaceno:
2014-09-19
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/interni-prevod-t25944.html#p352332

Poznámka žadatele: Senátní obvod 48 interní převod


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.