• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Příspěvek sdružení PRO!Ústí 2/2

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 324/2014
číslo:
324
složka:
Krajské sdružení Ústecký kraj
hospodář:
Vít Konečný
položka:
projektové čerpání
záměr:
Příspěvek sdružení PRO!Ústí 2/2
účel:
účelově určené peníze
příjemce:
PRO!Ústí
účet:
2900580687/2010
částka:
-12000.00
doklad:
Darovací smlouva
podáno:
2014-09-17
proplaceno:
2014-09-18
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-ustecky-kraj-f407/injekce-do-usti-hlasovani-t25809.html

Poznámka žadatele: Druhá polovina k FO 270/2014.


Poznámky Finančního odboru: Smlouva je společná pro obě žádosti.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.