• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nákup letáků, plakátů a inzerce

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 299/2017
číslo:
299
rok:
2017
název:
Nákup letáků, plakátů a inzerce
složka:
Krajské sdružení Ústecký kraj
položka:
Provozní výdaje
hospodář:
Bc. František Navrkal
záměr:
Propagace zasedání KF ÚsK 20. 5. v Chomutově
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
František Kindl
účet:
2800612266/2010
částka:
-1848.00
doklad:
kfusk20170520.pdf
podáno:
2017-05-21
proplaceno:
2017-05-24

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.