• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

cestovné SA bus Lastuvka

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 298/2014
číslo:
298
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Rezerva republikového předsednictva
záměr:
cestovné SA bus Lastuvka
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Jakub Veselý
účet:
2700641369/2010
částka:
-165.00
doklad:
cestak_lastuvka.pdf
podáno:
2014-09-13
proplaceno:
2014-09-13
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/schvaleni-cestaku-pro-tomas-lastuvku-t25778.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.