• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Dovybavení Pirátského centra Ostrava (OPiCe) 012/2015

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 282/2015
číslo:
282
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Vybavení OPICE
záměr:
Dovybavení Pirátského centra Ostrava (OPiCe) 012/2015
účel:
veřejné peníze
příjemce:
AP sobol - internet connectivity s.r.o.
účet:
107-5078000257/0100
vs:
1506150739
ks:
0308
částka:
-2100.00
doklad:
Záloha
Faktura
podáno:
2015-07-03
proplaceno:
2015-07-09
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/zadost-o-proplaceni-paro-t29670.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.