• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Dovybavení Pirátského centra Ostrava (OPiCe) 012/2015

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 282/2015
číslo:
282
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Vybavení OPICE
záměr:
Dovybavení Pirátského centra Ostrava (OPiCe) 012/2015
účel:
veřejné peníze
příjemce:
AP sobol - internet connectivity s.r.o.
účet:
107-5078000257/0100
vs:
1506150739
ks:
0308
částka:
-2100.00
doklad:
Záloha
Faktura
podáno:
2015-07-03
proplaceno:
2015-07-09
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/zadost-o-proplaceni-paro-t29670.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.