• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Platba nájmu duben až prosinec

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 274/2017
číslo:
274
rok:
2017
název:
Platba nájmu duben až prosinec
složka:
Krajské sdružení Jihomoravský kraj
položka:
Provoz Pirate Space Brno
hospodář:
Róbert Čuma
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/6347
záměr:
Nájem a provoz Pirate Space Brno
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-jihomoravsky-kraj-f411/zamer-zajisteni-pirate-space-brno-v-roce-2017-t36585.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Mgr. David Dočkal
účet:
182461405/0300
vs:
71339678
částka:
-45000.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/04/05/najem_spb/
podáno:
2017-05-10
proplaceno:
2017-05-12

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.