• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Doprava materialu, laviček.

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 271/2016
číslo:
271
rok:
2016
složka:
Krajské sdružení Zlínský kraj
hospodář:
Jaromír Fojtů
položka:
Pořádání akcí
zdroj:
veřejné peníze
záměr:
Pořádání Vyosení Valašské Meziříčí - Loděnice 2016
název:
Doprava materialu, laviček.
příjemce:
Josef Hruboš
účet:
2001020803/2010
částka:
-320.00
doklad:
Cestovné
podáno:
2016-07-03
proplaceno:
2016-07-04
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-zlinsky-kraj-f317/topic34282.html
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-zlinsky-kraj-f317/topic34282.html

Poznámka žadatele: Jedná se o dva dovozy laviček, jeden odvoz. (84,1+44)*2,5=320 Kč odvoz_lavek_hrubos.jpg dovoz_lavicek_hrubos.jpg


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.