• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Billboardy - volební kampaň 2013 (2x tisk, poštovné)

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 21/2014
složka:
Krajské sdružení Královéhradecký kraj
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Propagace, pořádání akcí
záměr:
Billboardy - volební kampaň 2013 (2x tisk, poštovné)
účel:
volné peníze - Královéhradecký kraj
příjemce:
Mikuláš Ferjenčík
účet:
177298906/0300
částka:
-1810.00
doklad:
Faktura
Objednávka
podáno:
2014-02-15
proplaceno:
2014-02-19

Poznámka žadatele: Proplacení části nákladů za KS KhK


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.