• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

tisk plakátů pro propagaci Vyosení - brodek

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 208/2015
číslo:
208
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
hospodář:
dominik_burget
položka:
Propagace
záměr:
tisk plakátů pro propagaci Vyosení - brodek
účel:
volné peníze
příjemce:
Martin Šmída
účet:
2500170056/2010
částka:
-450.00
doklad:
2015-05-15_plakaty_vyoseni.jpg
podáno:
2015-05-26
proplaceno:
2015-05-26
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/fo-208-2015-t29285.html#p397519

Poznámka žadatele: plakáty pro VyOsení - 100 kusů, tisk na A3, vč. fosforového papíru. zdárně a včas vylepeny. kéž by to tak šlo dycky :-)


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.