• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

volební kauce

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 205/2014
číslo:
205
složka:
Krajské sdružení Královéhradecký kraj
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Platby státu (volební kauce, zábory veřejného prostranství a podobně)
záměr:
volební kauce
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Česká Národní Banka, pobočka Hradec Králové
účet:
96014-7824571/0710
vs:
6311120948
ks:
0558
částka:
-20000.00
doklad:
není potřeba
podáno:
2014-07-31
proplaceno:
2014-08-01
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-kralovehradecky-kraj-f409/kf-khk-12-2014-hlasovani-o-zcizeni-kauce-senat-t24980.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.