• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Letenka pro Crise Chesha

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 189/2015
číslo:
189
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Mgr. Mikuláš Peksa
položka:
Rezerva (1)
záměr:
Letenka pro Crise Chesha
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Cris Chesha
účet:
0000000000/0000
částka:
-3900.00
doklad:
chesha_flight_tickets.pdf
podáno:
2015-05-25
proplaceno:
2015-06-26
souhlas:
https://forum.pirati.cz/jednani-republikoveho-predsednictva-f525/rp-7-2015-schvaleni-pirateconu-v-ml-t28085.html

Poznámka žadatele: Příjemce nemá český účet, prosím proplatit na IBAN : GB96 CPBK 0893 0014 2543 92 a spojit s platbou FO 188/2015

Hradíme pouze 50 % ceny letenky. Částka zahrnuje rezervu 170 Kč na případné bankovní poplatky na straně příjemce.


Poznámky Finančního odboru:
jméno: Mr. Cristian Daniel Haddad Reaney
adresa: 33 Roseneath Ave, Manchester, M19 3LT, UK
IBAN : GB96 CPBK 0893 0014 2543 92
BIC : CPBK GB 22

Proplaceno společně s https://www.pirati.cz/fo/vydaje/fo_188_2015

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.