• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Faktura pro hotel Cristal

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 187/2015
číslo:
187
složka:
Zahraniční odbor
hospodář:
Mgr. Mikuláš Peksa
položka:
Rezerva (2)
záměr:
Faktura pro hotel Cristal
účel:
účelově určené peníze
příjemce:
CRISTAL PALACE a.s.
účet:
5023010036/5500
vs:
34115
částka:
-8280.00
doklad:
faktura_341-15.pdf
podáno:
2015-05-25
proplaceno:
2015-05-26
souhlas:
https://forum.pirati.cz/jednani-republikoveho-predsednictva-f525/rp-7-2015-schvaleni-pirateconu-v-ml-t28085.html

Poznámka žadatele: Prosím spojit s platbami FO 185/2015 a FO 186/2015


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.