• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Pronájem pozemku, víceúčelová trať tovačov

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 179/2014
číslo:
179
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Janka Michailidu
položka:
Víceúčelová trať Tovačov
záměr:
Pronájem pozemku, víceúčelová trať tovačov
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Tomáš Karlík
účet:
2000272216/2010
částka:
-5196.00
doklad:
pokladni_doklad_001.jpg
podáno:
2014-07-08
proplaceno:
2014-07-15
souhlas:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/mimoradna-zcizeni-projekty-z-paro-t24238.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.