• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pronájem pozemku, víceúčelová trať tovačov

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 179/2014
číslo:
179
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Janka Michailidu
položka:
Víceúčelová trať Tovačov
záměr:
Pronájem pozemku, víceúčelová trať tovačov
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Tomáš Karlík
účet:
2000272216/2010
částka:
-5196.00
doklad:
pokladni_doklad_001.jpg
podáno:
2014-07-08
proplaceno:
2014-07-15
souhlas:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/mimoradna-zcizeni-projekty-z-paro-t24238.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.