• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proplacení online reklamy na PirTour v JMK

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 177/2014
číslo:
177
složka:
Krajské sdružení Jihomoravský kraj
hospodář:
Róbert Čuma
položka:
propagace, pořádání akcí
záměr:
Proplacení online reklamy na PirTour v JMK
účel:
volné peníze
příjemce:
Pavel Moravec
účet:
670100-2201327578/6210
částka:
-3607.72
doklad:
platba_fcbk_pirtour.jpg
podáno:
2014-07-08
proplaceno:
2014-07-15
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-jihomoravsky-kraj-f305/schvaleni-vydaje-na-pirtour-t24039.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: V době udělení souhlasu mělo PKS jen 3 členy. https://forum.pirati.cz/podatelna-administrativniho-odboru-f227/pocet-clenu-pks-jmk-t24687.html

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.