• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

odměna KoDo JčK-12/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1692/2017
číslo:
1692
rok:
2017
název:
odměna KoDo JčK-12/2017
složka:
Personální odbor
položka:
Mzdy a odměny
hospodář:
martin_smida
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/9056
záměr:
Síť krajských koordinátorů
usnesení:
http://pirat.ly/qv3m3
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Jana Rohová
účet:
2600995645/2010
částka:
-23000.00
doklad:
prosinec_final.pdf janarohova-2018-0001.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/05/01/kk-rohova/ https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/PO/2017/12/jana-rohova
podáno:
2018-01-03
proplaceno:
2018-01-03

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.