• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Jízdné Aleš Jakl 31.10.2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1664/2017
číslo:
1664
rok:
2017
název:
Jízdné Aleš Jakl 31.10.2017
složka:
Krajské sdružení Plzeňský kraj
položka:
Provozní výdaje
hospodář:
Pavel Šrámek
záměr:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-plzensky-kraj-f415/hrazeni-cestovnich-nakladu-garantum-programovych-bodu-t38241.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Aleš Jakl
účet:
1295146043/0800
částka:
-409.00
doklad:
jakl-jizdne-31-10-2017.pdf
podáno:
2017-12-21
proplaceno:
2017-12-23

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.