• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Proplacení faktury Filip Hajný IV. kvartál

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 15/2015
číslo:
15
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Rezerva republikového předsednictva - provizorium
záměr:
Proplacení faktury Filip Hajný IV. kvartál
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Filip Hajný
účet:
215694441/0600
vs:
20150001
ks:
0308
částka:
-49415.00
doklad:
vydana_faktura_-_20150001_oprava.pdf
podáno:
2015-01-20
proplaceno:
2015-01-20
souhlas:
https://forum.pirati.cz/jednani-republikoveho-predsednictva-f525/rp-2-2015-proplaceni-faktury-filip-hajny-iv-kvartal-t27852.html
účtováno:
1

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.