• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
  • Lukas.Novy má oprávnění číst
  • @ALL má oprávnění číst

Výroba letáků - propagace VyOsení

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 159/2014
číslo:
159
složka:
Krajské sdružení Olomoucký kraj
hospodář:
Radim Studený
položka:
Činnost sdružení
záměr:
Výroba letáků - propagace VyOsení
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Martin Šmída
účet:
2500170056/2010
částka:
-500.00
doklad:
p1010027.jpg
podáno:
2014-06-28
proplaceno:
2014-09-13

Poznámka žadatele: Výdaj na propagaci festivalu svobodné hudby VyOsení - Brodek u Peřerova


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.