• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Nákup

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 158/2015
číslo:
158
složka:
Krajské sdružení Pardubický kraj
hospodář:
PhDr. Jiří Stuna
položka:
Nákup vybavení
záměr:
Nákup webkamery Pardubicko
účel:
veřejné peníze
příjemce:
CZC.cz s.r.o.
účet:
327293001/5500
vs:
4115249946
částka:
-1224.00
doklad:
Objednávka
Faktura
podáno:
2015-05-04
proplaceno:
2015-05-04
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-f789/nakup-piratske-webkamerky-t29032.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.