• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Právník

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1570/2017
číslo:
1570
rok:
2017
název:
Právník
složka:
Krajské sdružení Praha
položka:
Místní sdružení Praha 10
hospodář:
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/8699
záměr:
Správní žaloba
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Jana Komrsková
účet:
1315560015/3030
částka:
-3000.00
doklad:
image2017-11-17-002233.pdf20170069_faktura.pdf
podáno:
2017-12-01
proplaceno:
2017-12-04

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.