• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Vypořádání Smlouvy o volební spolupráci se stranou Pět procent pro vzdělávání

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1566/2017
číslo:
1566
rok:
2017
název:
Vypořádání Smlouvy o volební spolupráci se stranou Pět procent pro vzdělávání
složka:
Republikové předsednictvo
položka:
Provozní výdaje předsednictva
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/8649
záměr:
https://redmine.pirati.cz/issues/6830
usnesení:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-vyboru-f578/rv-41-2017-zamer-volebni-spoluprace-s-5-pro-vzdela-r-h-1-k-t37338-20.html
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
5 % pro vzdělávání
účet:
2001262298/2010
částka:
-55975.00
doklad:
https://redmine.pirati.cz/attachments/download/1125/smlouva_petprocent_v2.pdf preferencni_hlasy_5_.xlsx
podáno:
2017-11-30
proplaceno:
2017-12-03

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.