• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odměna za získané mandáty_Štěpán Štrébl

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1560/2017
číslo:
1560
rok:
2017
název:
Odměna za získané mandáty_Štěpán Štrébl
složka:
Volební tým
položka:
Volební kampaň do sněmovny
hospodář:
Mikuláš Ferjenčík
záměr:
Manažer + asistent
usnesení:
https://forum.pirati.cz/republikovy-vybor-f248/rv-8-2017-zamer-na-volebniho-manazera-t35862.html
druh:
Volební výdaj
příjemce:
Štěpán Štrébl
účet:
100466545/2250
vs:
20170009
částka:
-550000.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/03/31/vm2017-strebl/vm-strebl.pdf stepanstrebl-2017-0009.pdf
podáno:
2017-11-28
proplaceno:
2017-11-30

Poznámka žadatele: Výpočet: 36.000,- x 22 mandátů = 792.000,- Fakturovaná částka 550.000,- (rozdíl 242.000,-) Vysvětlení: Štěpán si dobrovolně ponížil svou odměnu (viz https://redmine.pirati.cz/issues/8446) ve prospěch zástupce Jirky Hoskovce, který si fakturuje onen rozdíl, tedy 242.000,- jako odměnu za nasazení v kampani.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.