• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odměna Admin P10

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1498/2017
číslo:
1498
rok:
2017
název:
Odměna Admin P10
složka:
Krajské sdružení Praha
položka:
Místní sdružení Praha 10
hospodář:
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/9325
záměr:
Administrativní výpomoc MS Praha 10
usnesení:
https://forum.pirati.cz/mistni-forum-praha-10-f729/zapisy-z-piratskych-schuzi-na-desitce-od-2-12-2014-t27399-30.html
druh:
Mzdový výdaj
příjemce:
Soňa Pohanková
účet:
1210401093/0800
ks:
2017002
částka:
-14700.00
doklad:
faktura_pohankova_1_.pdf https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/11/01/sod-pohankova/
podáno:
2017-12-13
proplaceno:
2018-01-29

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.