• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Nákup pracovních pomůcek FO 02/2015

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 146/2015
číslo:
146
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Víceúčelová trať Tovačov III. kolo
záměr:
Nákup pracovních pomůcek FO 02/2015
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Tomáš Karlík
účet:
2000272216/2010
částka:
-1650.00
doklad:
tovacov_-_naradi_doklad.jpeg
podáno:
2015-04-24
proplaceno:
2015-04-26
souhlas:
https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/zadost-o-proplaceni-fo-146-2015-t29024.html#p393077

Poznámka žadatele: Jedná se o doklad o nákupu nářadí v PARO projektu Tovačov. Bylo nakoupeno několik párů pracovních rukavic, motyka, hrábě, rýč, násada na krumpáč, lopata.


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.