• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

DOPLATEK 2016: Měsíční odměna celostátní koordinátorce dobrovolníků Baboře Hradečné 10/2016

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1467/2017
číslo:
1467
rok:
2017
název:
DOPLATEK 2016: Měsíční odměna celostátní koordinátorce dobrovolníků Baboře Hradečné 10/2016
složka:
Republikové předsednictvo
položka:
Provozní výdaje předsednictva
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/8528
záměr:
Celostátní koordinátorka dobrovolníků
usnesení:
https://forum.pirati.cz/post468497.html?hilit=Z%C3%A1m%C4%9Br%20najmout%20celost%C3%A1tn%C3%ADho%20koordin%C3%A1tora%20dobrovoln%C3%ADk%C5%AF
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Barbora Hradečná
účet:
279950300227/0100
částka:
-150.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/09/15/koordobrov/ https://github.com/pirati-byro/transparence/blob/master/tymy/po/2016/10/barbora-hradecna/README.md
podáno:
2017-11-14

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Stará žádost: https://wiki.pirati.cz/fo/vydaje/fo_818_2016

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.