• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Záloha na festivaly svobodné kultury 1010 v Žatci

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 143/2014
číslo:
143
složka:
Krajské sdružení Ústecký kraj
hospodář:
Vít Konečný
položka:
projektové čerpání
záměr:
Záloha na festivaly svobodné kultury 1010 v Žatci
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Vít Konečný
účet:
208766531/0600
částka:
-15000.00
doklad:
záloha
paragon_mestska_knihovna_zatec_2x.jpg
smlouva_o_dilo_c.31-5-2014.jpg
ucty_benzina_2x_omv.jpg
ucty_digihel_okay_kaufland.jpg
ucty_kaufland.jpg
podáno:
2014-06-12
proplaceno:
2014-06-13
souhlas:
https://forum.pirati.cz/krajske-forum-ustecky-kraj-f407/vyplaceni-prispevku-od-mesta-zatec-hlasovani-t23803.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

Záloha byla použita společně s další zálohou na dvě různé akce. Proto tato žádost nebyla vyčerpána, ale ta druhá naopak byla přečerpána. Součet obou žádostí je 30000 Kč a je doložen doklady na 30077 Kč. Přečerpaných 77 Kč nebude Vítu Konečnému dopláceno.

K financování obou akcí byly použity i Příspěvky od Města Žatce.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.