• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Převod příspěvku za mandát senátora SZ - 2. pol. 2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1435/2017
číslo:
1435
rok:
2017
název:
Převod příspěvku za mandát senátora SZ - 2. pol. 2017
složka:
Republikové předsednictvo
položka:
Odváděné koaliční podíly
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/8434
záměr:
Převod příspěvku za mandát senátora SZ
usnesení:
https://wiki.pirati.cz/spisovna:2013:12:zasedani_republikoveho_vyboru_v_praze
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Strana zelených
účet:
2500246532/2010
vs:
268
částka:
-150000.00
doklad:
smlouva
podáno:
2017-11-09
proplaceno:
2017-11-09

Poznámka žadatele: Odvod podílu na příspěvku za mandát senátora Libora Michálka ve prospěch SZ za 2. pololetí 2017


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.