• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Koupě audio vybavení do Pirátského centra v Praze

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 142/2014
číslo:
142
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Janka Michailidu
položka:
Služby veřejnosti v sídle strany
záměr:
Koupě audiovybavení do Pirátského centra v Praze
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Alza.cz
účet:
35-3355550267/0100
vs:
148209468
částka:
-8523.00
doklad:
Objednávka
Faktura za zboží
Faktura za nedodané zboží - přeplatek
podáno:
2014-06-12
proplaceno:
2014-06-13
souhlas:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/audio-system-do-pice-t23730.html

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Nebylo dodáno veškeré zboží, přeplatek byl vrácen zde přeplatek Alza

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.