• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Platba nájmu pozemku 01/2015

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 131/2015
číslo:
131
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
Ing. Lukáš Černohorský
položka:
Víceúčelová trať Tovačov III. kolo
záměr:
Platba nájmu pozemku 01/2015
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Tomáš Karlík - Řešitel projektu
účet:
2000272216/2010
částka:
-5196.00
doklad:
Příjmový doklad
podáno:
2015-04-03
proplaceno:
2015-04-08
souhlas:
https://forum.pirati.cz/jednani-republikoveho-predsednictva-f525/rp-24-2015-paro-tovacov-souhlas-s-proplacenim-t28839.html,
https://forum.pirati.cz/financni-odbor-f184/zadost-o-proplaceni-fo-131-2015-t28818.html#p390158

Poznámka žadatele: Částka je za pronájem pozemku na rok 2015. PARO projekt Tovačov


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.