• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

*STORNO* Výroba volebního videoklipu pro ČT - střih a pronájem kamery

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 131/2014
číslo:
131
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Janek Wagner
položka:
Propagace strany
záměr:
Výroba volebního videoklipu pro ČT - střih a pronájem kamery
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
Martin Hammerschlag
účet:
261999705/0300
vs:
2614
ks:
0308
částka:
-0.00
doklad:
Faktura
podáno:
2014-06-05

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: Duplicitní k FO 121/2014

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.