• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Střihové práce na TV spotu pro volby do EP a pronájem kamery

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 121/2014
číslo:
121
složka:
Mediální odbor
hospodář:
Vít Konečný
položka:
Eurovolby - Marcel Kolaja
záměr:
Střihové práce na TV spotu pro volby do EP a pronájem kamery
účel:
účelově vázané peníze
příjemce:
Martin Hammerschlag
účet:
261999705/0300
vs:
2614
ks:
0308
částka:
-9680.00
doklad:
Faktura
podáno:
2014-05-29
proplaceno:
2014-08-15
souhlas:
https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/mimoradne-zcizeni-tv-spot-pro-ct-eurovolby-2014-t24898.html#p338022

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.