• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @hospodari má oprávnění nahrávat
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst

Zábor Pirbusu v Klatovech

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1307/2017
číslo:
1307
rok:
2017
název:
Zábor Pirbusu v Klatovech
složka:
Krajské sdružení Plzeňský kraj
položka:
Volební výdaje
hospodář:
Pavel Šrámek
záměr:
Návšteva Pirátské autobusu v Plzeňském kraji
druh:
Volební výdaj
příjemce:
Městské kulturní středisko Klatovy
účet:
733351/0100
částka:
-1380.00
doklad:
2017-301-zabor-klatovy.pdf
podáno:
2017-10-28
proplaceno:
2017-10-29

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.