• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

DPP - asistent PKS UsK 11/2017

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 1277/2017
číslo:
1277
rok:
2017
název:
Storno
složka:
Krajské sdružení Ústecký kraj
položka:
Volební kampaň do sněmovny
hospodář:
Bc. František Navrkal
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/8750
záměr:
asistent PKS UsK
usnesení:
https://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-ustecky-kraj-f315/pks-10-2017-zamer-asistenta-krajskeho-predsednictva-t37671.html
druh:
Mzdový výdaj
příjemce:
hromadný příkaz k úhradě
částka:
-3333.00
doklad:
https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/10/10/komenda/ prehled-11-2017.pdf prehled-11-2017-usk.pdf https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/2017/11
podáno:
2017-12-07
proplaceno:
2017-12-07

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru: ponocháno pro další použití (až budou zpracované mzdy)

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.