• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

nájemné a služby OPICE

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 111/2017
číslo:
111
rok:
2017
název:
nájemné a služby OPICE
složka:
Republikové předsednictvo
položka:
PaRo 2016 - Opice
hospodář:
Bc. Vojtěch Pikal
souhlas:
https://redmine.pirati.cz/issues/5750#note-7
záměr:
Provoz pirátského centra Ostrava
usnesení:
https://forum.pirati.cz/post480962.html
zdroj:
veřejné peníze
druh:
Provozní výdaj
příjemce:
Merano a.s.
účet:
3347378399/0800
vs:
1757000039
ks:
0008
částka:
-9685.00
doklad:
opice2_2017.pdf
opice34_2017.pdf
opice-zapocet.pdf
faktura_fv1757000048.pdf
podáno:
2017-03-14
proplaceno:
2017-03-25

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.