• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Odstraňování závadného obsahu, sledujuserialy.cz

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 103/2014
číslo:
103
složka:
Republikové předsednictvo
hospodář:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
položka:
Rezerva republikového předsednictva
záměr:
Odstraňování závadného obsahu, sledujuserialy.cz
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Michal Janík
účet:
107-1465240287/0100
částka:
-5000.00
doklad:
Smlouva
podáno:
2014-05-18
proplaceno:
2014-05-18
souhlas:
https://forum.pirati.cz/post315646.html

Poznámka žadatele: peníze za duben


Poznámky Finančního odboru: opraven „účel“ z „volné peníze“ na „veřejné peníze“.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.