• virtual_user má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Zahraniční odbor: Dodatečné cestovné na konferenci v Manchesteru

Žádost o proplacení sp. zn. FO 95_2013
Účetní orgán Finanční odbor
Údaje o žadateli
Organizační složka Zahraniční odbor
Schváleno hospodářem Markéta Gregorová
Údaje o záměru
Název záměru Dodatečné cestovné na konferenci v Manchesteru
Rozpočtová kapitola 2012 - Zahraniční spolupráce
Údaje o platbě
Způsob vyplacení Zpětný
Příjemce Markéta Gregorová
Číslo účtu příjemce 2043757133/0800
Variabilní symbol platby 0
Částka 1057.05 Kč
Doklad listek1.pdf, listek2.pdf, manchester.png, uk_platby_coaches.png, sazprahy.png
Poznámka žadatele

Poznámky finančního odboru

Výjimečné zcizení
Nad 5000 Kč Souhlas republikového předsednictva byl udělen dne …
Nad 50000 Kč Souhlas republikového výboru byl udělen dne …
Vedoucí FO schválil dne 04.10.2013.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.