• virtual_user has create permissions
  • @cen_f has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Precedenční soudní spor o zveřejnění technických norem

projekt:
verejna_pristupnost_statnich_technickych_norem
řešitel:
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
kontrolor:
Ing. Roman Kučera
příslušný orgán:
program:pravni_stat
zahájení:
2014-08-14
ukončení:
2014-12-31
minimum prostředků:
3000
maximum prostředků:
10000
kolo:
První kolo participativního rozpočtování 2014
výše prostředků:
10000.00
obrázek:
obrázek: clanok_foto_428.jpg
smlouva:
http://pirat.ly/h7e1y
sp.značka:
PaRo 02/I/2014
stav:

Veřejně prospěšný účel projektu

Cílem je dosáhnout zveřejnění technických norem zaplacených státem na internetových stránkách, kde by byly veřejně dostupné.

Řešitel se o to pokusí pomocí soudního sporu, který již s podporou strany započal. Výsledek záleží na úvaze soudu a nelze ho předvídat.

Podmínky řešení projektu

Věcné podmínky

Prezentace projektu bude probíhat přes informační systémy strany, případně blog. Projekt již byl popsán v blogovém článku Tunel s názvem „státní norma“ a v tiskové zprávě Stát nezveřejňuje stavební normy. Jiné věcné zdroje projekt nevyžaduje.

Časové podmínky

Projekt bude členěn na následující úseky (pokud dojde k odpovídající události): replika k vyjádření žalovaného, podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, podání ústavní stížnosti. Po ukončení úseku bude řešiteli vyplacena odměna. Očekávaný čas na jednom podání je přibližně 40 člověkohodin na přípravu materiálů a intenzivní duševní práci. Řešitel má v plánu realizovat – pokud to dovolí jeho časové možnosti – všechny uvedené úseky, nicméně právně se zavazuje realizovat je pouze do míry, dokud nejsou vyčerpány získané prostředky na projekt.

Osobní podmínky

Řešitel bude projekt provozovat samostatně, případné dílčí úkoly zadá dobrovolníkům z řad studentů práva. Formality ohledně právního zastoupení budou řešeny v součinnosti s advokátem strany, Mgr. Filipem Hajným. Případné přisouzené náklady řízení budou příjmem projektu.

Finanční podmínky

Základní náklady projektu se odvíjejí podle průběhu soudního sporu (viz výše uvedené úseky).

Odměna

Za každé podání (úkon ve smyslu advokátního tarifu) obdrží řešitel projektu nebo jím určený dobrovolník pracující na projektu bez ohledu na úspěch ve věci částku 70 Kč za hodinu, nejvýše však dohromady 20 člověkohodin placené práce na jeden úkon.

Celková odměna za každý úkon tedy nepřesáhne 1400 Kč (oproti advokátnímu tarifu, podle něhož je v tomto případě cca 3100 Kč za úkon, což je ale cena v byznyse značně podhodnocená).

Soudní poplatek

Součástí rozpočtu bude rovněž soudní poplatek 5000 Kč za kasační stížnost.

Vypořádání

V případě nedostatku peněz bude požádáno republikové předsednictvo nebo založena sbírka, v případě přebytku budou peníze odvedeny do stranického rozpočtu. Na projekt může být také vyčleněn samostatný variabilní symbol a vyhlášen fundraising.

Výsledek projektu

  • Výsledkem projektu budou výše specifikovaná procesní podání, jejichž text bude zveřejněn na webu.
  • Dalším výsledkem (nevytvořeným řešitelem) bude nová soudní judikatura k tématu státních technických norem.

Mgr. Bc. Jakub Michálek 26.03.2014 22:17

Martin Madej 26.03.2014 22:47

Zpráva o projektu

Spor jsme po rozsudku Nejvyššího správního soudu (viz jeho TZ) vyhráli u Městského soudu v Praze, který přikázal informace poskytnout. Nyní již řešíme vykonávací řízení u soudního exekutora, neboť Ministerstvo zveřejnilo jen některé normy (viz web).

Seznam tiskových zpráv s odkazy na dokumenty:

V rámci projektu byl připraven projekt a strategie, podána žaloba, kasační stížnost, vyjádření k věci, prostudována vyjádřené žalovaného a související materiály, oslovena Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů, které poskytli své vyjádření. Řešitel též odpovídal mnoha lidem na e-maily ohledně stavu případu. Nyní je projekt zdárně ukončen a dále bude vykonávací řízení řešeno advokátem strany.

Vzhledem k tomu, že řešitel jako žalobce nebyl zastoupen advokátem, nebyla mu přiznána náhrada nákladů řízení a nemá z projektu jiné příjmy než odměnu. Soudní poplatky byly vráceny na účet strany. Řešitel celkem uplatňuje odměnu odpovídající 40 hodinám placené práce, tj. 2800 Kč, přičemž jde jen o menší část celkem odpracované práce.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/rozpocty/participativni/prihlasky/verejna_pristupnost_statnich_technickych_norem.txt · Poslední úprava: 01.04.2020 11:07 autor: petr.vileta